V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů, včetně citlivosti k historickým kontextům a paralelám.

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti se zaměří na komplexní uchopení různorodých aspektů  této proměnlivosti, a to v multidisciplinární perspektivě. Klíčovým konceptem přitom bude prostor verbální i neverbální mezilidské interakce coby platforma pro soustavné studium měnících se sociálních a diskurzivních podmínek, komunikační diverzity a variability, úspěšných i neúspěšných adaptačních strategií a samé podstaty lidského chování v jeho socio-kognitivních, antropologických a historických souvislostech. Vzhledem k nutně mezioborovému charakteru ústředních otázek jsou vítány příspěvky z lingvistiky, různých sociálních věd i historie.

Termín konání

11. a 12. dubna 2017 v rámci Týdne diverzity 2017

Místo

FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 300 a 104

Humanities Research Centers