Organizace

Programový výbor: Mirjam Friedová, Eva Lehečková, Petr Čermák, Jiří Lukavský, Michal Pullmann, Jiří Vinopal

Organizační výbor: Jakub Jehlička, Martina Vokáčová, Ivan Kafka

Kontakt: konference.interakce@gmail.com