Podávání abstraktů

V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech (bez dokladů a seznamu literatury) do 22. 1. 2017 na adresu konference.interakce@gmail.com. Přednášky budou jednak v délce 20 minut plus 10 minut na diskusi, jednak ve formě příspěvků typu work in progress v délce 10 minut plus 5 minut na diskusi.

Termín oznámení výsledků recenzního řízení: 6. 3. 2017.