Program

Program konference naleznete zde

Konference zahrnuje následující bloky:

  • plenární přednášky zahraničních a českých zvaných přednášejících
  • panelovou diskusi k výzkumnému zaměření Centra pro studium člověka a společnosti
  • standardní mluvené příspěvky v délce 15 minut
  • příspěvky typu work in progress v délce 10 minut
  • posterová sekce11. 4. 2017 budou přednášky probíhat v místnosti č. 300 (hlavní budova FF UK).
  • 12. 4. 2017 budou přednášky probíhat v místnosti č. 104 (hlavní budova FF UK).
  • Informace k posterové sekci:
   • Jednotný formát posterů je A1 (orientace na výšku). Stojany budou zajištěny. V případě zájmu o bezplatné zajištění tisku posteru (barevně) nám prosím zašlete poster ve formátu PDF na adresu <konference.interakce@gmail.com> do 8. 4. 2017
   • Šablona posteru (nezávazná) je ke stažení zde.