Organization

Programme committee: Mirjam Friedová, Eva Lehečková, Petr Čermák, Jiří Lukavský, Michal Pullmann, Jiří Vinopal

Organizing committee: Jakub Jehlička, Martina Vokáčová, Ivan Kafka

Contact: konference.interakce@gmail.com